TQM Việt Nam đồng hành cùng bạn trong xây dựng trọn gói các hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế:

  • ISO 9000 (Quản lý chất lượng)
  • ISO 14000 (Quản lý môi trường)
  • ISO 22000 (An toàn thực phẩm)
  • HACCP (An toàn thực phẩm)
  • GLOBAL G.A.P ( Sản xuất nông nghiệp tốt)
  • OHSAS 18000 (An toàn nghề nghiệp)

Một số khách hàng do QMS cấp giấy chứng nhận:

Khach Hang A

Những khác biệt

GTech Bellmor

Hệ thống sau khi xây dựng đem lại hiệu quả.

Đảm bảo kết quả chứng nhận.

Mô hình tư vấn tương tác kết hợp.

Đội ngũ chuyên gia bám sát dự án.

Hướng dẫn thật chi tiết trong từng công đoạn xây dựng.

Quy Trình